tiistai 28. toukokuuta 2013

Tunnepeili- Ratkaisuja Oppien-blogin lähtölaukaus

Tämä Tunnepeili- ratkaisuja oppien on järjetyksessä kuudes blogini.  Aloitin työblogini  kirjoittamisen vuonna 2009. Työblogeissani olen kuvannut, kuinka työn tekeminen on sosiaalisen median myötä muuttunut yhteisölliseksi online-offline-työskentelyksi.

Sosiaalinen media työ- ja johtamisvälineenä on jatkunut hieman eri näkökulmista vuodesta 2010 kirjoittamassani kahdessa omassa blogissani: Katin merkitykselliset kokemukset ja Katris meaningful experiences. Vuonna 2012 aloitin kirjoittamaan neljättä blogini Golf Tunnepeli, joka liittyy golfharrastukseeni ja kertoo nimensä mukaan golfista "tunnepelaamisena". Golf-blogiini olen saanut mukaan myös avustajan, mikä on ollut mukava asia. Vuoden 2013 alusta alottamani viides Parvijohtaja Poppanen- blogini kuvaa yhteisöllistä online-parvityöskentelyä ja sen johtamista.

Tämä kuudes blogini Tunnepeili- ratkaisuja oppien on saanut nimensä väitöskirjastani, jossa olen tutkinut merkityksellisiä oppimiskokemuksia vanhustyössä. Olen antanut merkityksellisille oppimiskokemuksille nimen tunnepeili, koska merkitykselliset oppimiskokemukset muistetaan jälkeen päin tunteiden kautta. Ratkaisuja oppien osuus tässä blogissani kertoo omista oivalluksistani, kuinka positiiviseen psykologiaan perustuva, tulevaisuuteen suuntaava ja voimavaralähtöinen ajattelu edistävät tekemisen ja toiminnan muutosta erilaisissa elämäntilanteissa.

Tyttö onnenpuun alla 
Olen opiskellut ratkaisukeskeistä ajattelua ja toiminnallsia menetelmiä  Lyhytterapiainstituutissa joulukuusta 2011 alkaen. Valmistuminen uuteen terveydenhuollon ammattiin laillistetuksi psykoterapeutiksi häämöttää ensi vuonna 2014. Tulen tekemään opinnoissani päättötyön ratkaisukeskeisestä nettipsykoterapiasta.
Myös tässä blogissani tulen kuvaamaan nettipsykoterapian käyttöönottamiseen liittyvistä havainnoistani ja kokemuksistani. Itseäni kiinnostaa erityisesti sosiaalisen median myötä lisääntynyt yhteisöllinen online verkostoituminen, joka vaatii uudenlaisia online-offline-vuorovaikutustaitoja niin asiakkailta kuin terapeuteiltakin. Nämä molemmat näkökulmat pitäisi huomioida jatkuvasti lisääntyvässä nettipsykoterapiassa.Tämän ensimmäisen blogini lopuksi haluan kiteyttää muutamia keskeisiä asiota, joita ratkaisukeskeisissä menetelmissä  korostetaan:
1) älä korjaa sitä. mikä ei ole rikki,
2) tee lisää sitä, mikä toimii,
3) jos jokin ei toimi, tee jotain toisin ja älä tee sitä uudelleen
4) kun onnistut, jaa onnistumisesi myös muille.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti