keskiviikko 4. joulukuuta 2013

Nettiterapia 1: Alustavaa pohdintaa online-terapiataidoista

Olen tämän syksyn aikana kirjoittanut tarinaa parvityöstä ja sen johtamisesta yhdessä Juhana Kokkosen ja Janne Ruohiston kanssa. Kirjoitusprosessin aikana olen useasti pohtinut, minkälaisia online-vuorovaikutustaitoja tarvitaan parvityössä ja sen johtamisessa. Näitä samoja oivalluksia, joita olen aikaisemmin käyttänyt online- työskentelyssä ja sen johtamisessa olen hyödyntänyt työssäni terapeuttina. Tämä blogi toimii johdantona online-terapian mahdollisuuksiin ja mitä siinä tulisi huomioida.

 Ensiksi online-työskentelyssä tulee esille ei-synkronoidun ajasta ja paikasta riippumattoman vuorovaikutuksen mahdollisuudet edistää terapiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että valitaan asiakaslähtöinen henkilökohtaistettu tapa työskennellä ja käytetään asiakkaan valitsemia online-teknologioita. Asiakkaan on helpompi olla läsnä online-vuorovaikutustilanteessa, kun voi käyttää sellaisia sovelluksia, joita hän osaa jo käyttää. Terapeutti voi joutua opiskelemaan uusia online-sovellutuksia, elleivät ne ole hänelle tuttuja aikaisemmasta. Se on toisaalta ihan hyvä lähtökohta, että asiakas on osaavampi ja voimaantuu, kun toimii ikään kuin opettajan roolissa teknologiapuolessa terapiatilanteessa. Asiakkaan osaaminen ja voimavarat olisi muutenkin hyvä tuoda esiin jokaisessa terapiamuodossa ja myös online-terapiassa.

Henkilökohtaistetussa online-terapiassa on hyvää se, että asiakas voi paremmin valita itselle sopivan ajankohdan lisäksi tavan olla läsnä terapiassatilanteessa. Hänen ei tarvitse matkustaa face-2-face vastaanottotapaamiselle. Asiakas voi laittaa terapeutille jo etukäteen omat ajatuksena, joista haluaa keskustella esimerkiksi sähköpostilla, podcastina, videona tai vaikka blogina. Terapeutti voi vastata niihin käyttäen samoja menetelmiä kuin asiakaskin tai asiakkaan kanssa voidaan sopia ajankohta samanaikaiseen keskusteluun online videon välityksellä tai puhelimella.

Mobiilityö tulossa myös terapiaan
Oman kokemukseni mukaan nettiterapiassa pystytään paremmin fokusoitumaan keskustelussa asiakkaan esille nostamiin asioihin erityisesti silloin, kun non-verbaaliviestintä ei ole ns. häiritsemässä keskustelua. Perinteinen puhelu on tästä hyvä esimerkki. Ei-synkronoitu online-keskustelu antaa niin asiakkaalle kuin terapeutillekkin enemmän aikaa tulkita sanomaa, kun käytetään kirjoitettuja viestejä tai vaikka chattiä ja blogia. Ei synkronoidussa online-terapiassa kiireettömyys on ehdottomasti etu, kun aikaa on eri tavoin käytössä kuin 45 minuutin face-2-face vastaanotolla.

Face-2-face-vuorovaikutuksella on vuosien myötä vakiintunut oma paikkansa terapiamuotona. Nenäkkäin keskustelutilanteessa usein kuitenkin puhutaan paljon ja poukkoillaan keskustelussa laidasta laitaan, kun yritetään puheen avulla "maalata" yhteistä ymmärrystä käsiteltävistä asioista. Videokeskustelussa kuunnellaan paremmin toisen sanomaa loppuun. Olen havainnut, että siinä on myös vähemmän päälle puhumista ja tässä mielessä teknologia on myös eduksi dialogisena tapana, jossa asiakas tulee paremmin kuunnelluksi ja kuulluksi terapiakeskustelussa.

Verkko-opetuksessa on käytössä erilaisia suosituksia online- kommunikaatiota varten. Niitä voi hyvin käyttää lähtökohtana, kun sopii yhteisistä online-työskentelyn pelinsäännöistä yhdessä asiakkaan kanssa. Pelinsäännöt on hyvä sopia yhdessä terapian alussa, ettei synny selllaisia ennakko-odotuksia online kommunikaatiota kohtaan, joita ei ole jatkossa mahdollista toteuttaa. Tällaisia pelinsääntöjä ovat mm. miten nopeasti terapeutti ja/tai asiakas vastaavat online yhteydenottoihin, kuka omistaa terapiakeskustelussa syntyvän digitaalisen materiaalin, missä ja miten kauan niitä säilytetään ja samalla sovitaan online-terapian maksutapa.

Tämä blogi toimii oppimisympäristönä, jossa jaan omia kokemuksiani nettipsykoterapiasta ja samalla kerään aineistoa päättötyöhöni ratkaisukeskeisestä nettipsykoterapiasta. Otan mielleäni palautetta tästä blogista. Jos lukijoilla on kokemuksia nettiterapiasta asiakkaan ja/tai terapeutin näkökulmasta, niin niitä ottaisin mielelläni vastaan palautetta joko tämän blogin kommentointikenttään tai sähköpostiini katri@katriluukka.fi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti